2.066.161
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.621,46 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
6,3 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,2 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
15. december 2017
Novo v SI-STAT: Indeksi industrijske proizvodnje in prihodki od prodaje v oktobru 2017
Najnovejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje, prihodku od prodaje in zalogah v industriji so na voljo tudi na podatkovnem portalu SI-STAT.
15. december 2017
Vrednost opravljenih gradbenih del za 8,6 % višja kot v septembru 2017 in za 29,5 % višja kot v oktobru 2016
Vrednost v oktobru 2017 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v oktobru 2016.
15. december 2017
Gradbeni stroški za nova stanovanja v 3. četrtletju 2017 višji kot v 2. četrtletju 2017
Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 3. četrtletju 2017 višji kot v prejšnjem četrtletju in v istem četrtletju prejšnjega leta.
15. december 2017
Potniški promet na ljubljanskem letališču v oktobru 2017 za šestino višji kot v oktobru 2016
Prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v oktobru 2017 potovalo okoli 153.600 potnikov ali za 21.600 več kot v oktobru 2016, blagovni promet na tem letališču pa je dosegel skoraj 1.500 ton blaga in je bil najvišji doslej.
15. december 2017
Javni izdatki za formalno izobraževanje tudi v 2016 (4,8 % BDP) nižji kot v letu prej.
Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2016 znašali 1,938 milijarde EUR;  delež teh izdatkov v BDP je bil za 0,1 odstotne točke nižji kot v letu 2015.
15. december 2017
Poslovni prihodki v predelovalnih dejavnostih za 7 % višji od poslovnih odhodkov
Stroški dela v prometu in skladiščenju so bili 22 % poslovnih odhodkov.
15. december 2017
Povprečna bruto plača za 1,1 % višja od plače za september 2017 in za 3,4 % višja od plače za oktober 2016
Povprečna bruto plača za oktober 2017 je znašala 1.621,46 EUR. Glede na plačo za prejšnji mesec se je zvišala: nominalno za 1,1 % oz. realno za 1,0 %. Povprečna plača je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.
14. december 2017
Vrednost odkupa okroglega lesa v oktobru 2017 za 8 % višja kot v septembru 2017
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila v oktobru 2017 za skoraj 8 % višja kot v septembru 2017 in za okoli 30 % nižja kot v oktobru 2016; znašala je 4,6 milijona EUR.
14. december 2017
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji v 2016 za 24 % nižja od povprečja v EU-28
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je v 2016 zaostala za povprečjem v EU-28 za 24 %, enako je zaostala tudi v letih 2015 in 2014. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2016 za 17 % nižji od povprečja v EU-28.
14. december 2017
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v oktobru 2017 povprečno za 8,9 % višje kot v oktobru 2016
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v oktobru 2017 povprečno za 8,9 % višje kot v oktobru 2016. Cene živali in živalskih proizvodov so bile v povprečju višje za 9,7 %, cene rastlinskih pridelkov pa za 8,1 %.
14. december 2017
Gospodarska rast v 2016 v obalno-kraški regiji 6,0-odstotna, v osrednjeslovenski in gorenjski 4,5-odstotna
BDP se je v 2016 glede na 2015 najbolj zvišal v obalno-kraški regiji (za 6,0 %), najmanj pa v zasavski (za 2,4 %). Regionalna razlika v BDP na prebivalca se je povečala v vseh regijah; v povprečju je bila 21,7-odstotna. Zaposlenost se je v zahodni Sloveniji zvišala za 2,8 %, v vzhodni pa za 1,0 %.
14. december 2017
Cene inputov v kmetijstvu v oktobru 2017 za 0,8 % višje kot v mesecu pred tem
Cene inputov v kmetijstvu so se v oktobru 2017 glede na september 2017 zvišale v povprečju za 0,8 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 0,7 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 1,1 %.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti