2.064.241
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.687,64 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
7,3 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
2,7 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v tekočem četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem preteklega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
0,5 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v tekočem četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem preteklega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
16. januar 2017
Vlada Republike Slovenije sprejela Zavezo za zaupanje v statistiko
Zaveza za zaupanje v statistiko je zaveza Vlade RS, da bo s svojim političnim in regulatornim delovanjem zagotavljala pogoje za delovanje slovenske državne statistike v skladu s Kodeksom ravnanja evropske statistike.
16. januar 2017
Povprečna mesečna bruto plača za november 2016 za 7,6 % višja od plače za oktober 2016
Povprečna mesečna bruto plača za november 2016 je znašala 1.687,64 EUR. Od plače za oktober 2016 je bila višja, nominalno za 7,6 %, realno pa za 7,5 %. Zvišanje je bilo predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november.
16. januar 2017
V novembru 2016 za 9 % več prvič registriranih osebnih avtomobilov kot v novembru 2015

Na ljubljanskem letališču smo novembra 2016 našteli 99.000 potnikov, 5.000 več kot novembra 2015. Od julija do septembra 2016 so slovenski vlaki prepeljali 4,4 milijona ton blaga, za 4 % več kot v istem obdobju 2015.
13. januar 2017
Vrednost opravljenih gradbenih del za 9,3 % višja kot v prejšnjem mesecu in za 15,0 % nižja kot pred enim letom
Vrednost v novembru 2016 opravljenih gradbenih del je bila višja kot v prejšnjem mesecu in nižja kot v novembru 2015.
13. januar 2017
Vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2016 za 11 % višja kot v novembru 2015
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila v novembru 2016 za okoli 13 % nižja kot v oktobru 2016 in hkrati za skoraj 11 % višja kot v novembru 2015; znašala je 5,7 milijona EUR.
13. januar 2017
Cene inputov v kmetijstvu novembra 2016 nižje v povprečju za 0,6 %
Cene inputov v kmetijstvu so se novembra v primerjavi z oktobrom znižale v povprečju za 0,6 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 0,9 %, medtem ko so bile cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu malenkostno višje.
13. januar 2017
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v novembru 2016 povprečno za 3,5 % višje kot v novembru 2015
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2016 povprečno za 3,5 % višje kot v novembru 2015. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 11,9 %, cene živali in živalskih proizvodov pa nižje za 2,1 %.
12. januar 2017
Vrednost investicij za varstvo okolja v letu 2015 najvišja po letu 2010
Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v letu 2015 za 9,1 % višja, tekoči izdatki za varstvo okolja pa so bili za 1,1 % višji kot v letu 2014.
12. januar 2017
V 3. četrtletju 2016 prepeljanega za 15 % več blaga kot v 3. četrtletju 2015
S slovenskimi tovornimi vozili je bilo v 3. četrtletju 2016 tako v notranjem kot v mednarodnem prevozu prepeljanega več blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta. Pravne osebe so opravile za 11 % več tonskih kilometrov, fizične osebe pa za 5 % manj tonskih kilometrov.
10. januar 2017
Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2016 ponovno višja kot v prejšnjem mesecu, tokrat za 0,9 %
Industrijska aktivnost se je v obdobju od januarja do novembra 2016 glede na isto obdobje predhodnega leta zvišala za 6,3 %. Prihodek od prodaje se je zvišal nekoliko manj, in sicer za 5,5 %, najbolj v predelovalnih dejavnostih. Trend zviševanja zalog se nadaljuje.
9. januar 2017
Izvoz in uvoz od januarja do novembra 2016 višja kot v istem obdobju 2015
Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do novembra 2016 višja kot v istem obdobju 2015, izvoz za 3,8 %, uvoz pa za 3,4 %.
9. januar 2017
Novo v SI-STAT: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, oktober 2016
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do oktobra 2016 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti.