2.064.241
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.592,15 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
8,1 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
2,6 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
2,2 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
23. marec 2017
Mnenje potrošnikov v marcu 2017 na mesečni ravni nespremenjeno
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v marcu 2017 enaka kot v prejšnjem mesecu, glede na marec prejšnjega leta pa je bila višja za 11 odstotnih točk. Višja je bila tudi od povprečja lanskega leta (za 5 odstotnih točk).
23. marec 2017
V občini Trzin dela trikrat več oseb kot je delovno aktivnih prebivalcev
V Sloveniji  je bilo konec leta 2016 skoraj 418.000 medobčinskih delovnih migrantov, kar je več kot polovica delovno aktivnega prebivalstva. Delovnih migrantov med statističnimi regijami je bilo 151.500, skoraj 60 % je bilo moških.
23. marec 2017
S krožnimi kabinskimi žičnicami opravljenih za 51 % več voženj potnikov kot v istem obdobju prejšnjega leta
V 4. četrtletju 2016 je bilo z žičnicami opravljenih za 38 % več voženj potnikov kot v 4. četrtletju 2015. Največ voženj potnikov je bilo opravljenih s sedežnicami. Vse žičniške naprave skupaj so v opazovanem obdobju obratovale 1.202 dni.
22. marec 2017
Brexit – kaj pravijo podatki?
Gospodarstvo Združenega kraljestva je po bruto domačem proizvodu peto največje na svetu in za nemškim drugo v EU. Poglejmo z vidika brexita, kaj pomeni gospodarstvo Združenega kraljestva za EU in njene članice, tudi za Slovenijo.
21. marec 2017
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2017 na mesečni in letni ravni višje
Cene industrijskih proizvodov so se v februarju 2017 v primerjavi z januarjem 2017 zvišale za 0,4 %, v primerjavi s februarjem 2016 pa za 1,9 %.
21. marec 2017
Vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2017 glede na prejšnji mesec nižja za 1,8 %
Vrednost industrijske proizvodnje je bila v januarju 2017 na mesečni ravni za okoli 2 % nižja; nekoliko nižja sta bila tudi prihodek od prodaje in vrednost zalog. Na letni ravni je trend pozitiven. Z letom 2017 smo začeli z objavo indeksov industrijske proizvodnje tudi po tehnološki zahtevnosti.
21. marec 2017
Novo na portalu SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, januar 2017
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za januar 2017 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20. marec 2017
Na portalu SI-STAT objavljamo podrobne podatke o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 4. četrtletju 2016
Podrobni podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v zadnjem četrtletju 2016 so sedaj objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT. 
20. marec 2017
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v januarju 2017 za 4 % višja kot v januarju 2016
V januarju 2017 je bilo odkupljenih za 35,0 milijona EUR kmetijskih pridelkov, to je za 4 % več od vrednosti odkupa v januarju 2016 in za skoraj 20 % manj od vrednosti odkupa v decembru 2016.
20. marec 2017
Ob koncu 4. četrtletja 2016 2,4 milijona uporabnikov slovenskega mobilnega omrežja

Ob koncu 4. četrtletja 2016 je bilo v Sloveniji skoraj 530.000 priključkov IP-telefonije in več kot 588.000 širokopasovnih priključkov za dostop do interneta.
20. marec 2017
V februarju 2017 za 21 % manj dovoljenj za gradnjo stavb in v njih načrtovanih manj stanovanj kot v januarju 2017
V februarju 2017 je bilo izdanih manj gradbenih dovoljenj za obe vrsti stavb (stanovanjske in nestanovanjske) kot v januarju 2017. Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v letošnjem februarju, je predvidena gradnja 163 stanovanj, od tega več kot 50 % v podravski in osrednjeslovenski statistični regiji.
16. marec 2017
Število delovno aktivnih oseb se je v januarju 2017 glede na december 2016 zmanjšalo za 0,2 %
Število delovno aktivnih oseb se je v januarju 2017 znižalo na približno 822.700. Število delovno aktivnih moških se je znižalo za 0,4 %, število delovno aktivnih žensk pa se je neznatno zvišalo (na približno 374.600). V januarju 2017 je bila povprečna starost delovno aktivnih oseb 42,5 leta.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti