2.064.836
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.613,62 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
6,4 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,4 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
20. oktober 2017
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2017 na mesečni in letni ravni višje
Cene industrijskih proizvodov so se v septembru 2017 v primerjavi z avgustom 2017 zvišale za 0,1 %, v primerjavi s septembrom 2016 pa za 2,3 %.
20. oktober 2017
Novo na portalu SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, avgust 2017
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za avgust 2017 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20. oktober 2017
V septembru 2017 izdanih 9 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v avgustu, njihova površina bo manjša za 5 %
Za stanovanjske stavbe je bilo v septembru 2017 izdano eno gradbeno dovoljenje manj kot v avgustu, za nestanovanjske stavbe pa jih je bilo izdanih 17 % več. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila večja za 8 %, površina nestanovanjskih stavb pa manjša za 14 %.
20. oktober 2017
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v avgustu 2017 za več kot 15 % višja kot v avgustu 2016
Vrednost odkupljenih pridelkov je v avgustu 2017 znašala 42,3 milijona EUR in je bila za skoraj 8 % nižja od vrednosti odkupa v juliju 2017 in za več kot 15 % višja od vrednosti odkupa v avgustu 2016.
20. oktober 2017
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v 2016 višji v vseh statističnih regijah Slovenije – v povprečju za 4,5 %.
V 2016 se je razpoložljivi dohodek gospodinjstev glede na leta prej tretjič zapored zvišal. V 2016 je bil v primerjavi z 2015 višji v vseh statističnih regijah; najvišji razpoložljivi dohodek na prebivalca je imela koroška regija (11.749 EUR), sledila ji je osrednjeslovenska regija (11.219 EUR).
20. oktober 2017
Novo v SI-STAT: Podjetja v poslovnih storitvah z manj kot 20 osebami, ki delajo, v Sloveniji v letu 2015
Na podatkovnem portalu SI-STAT objavljamo podrobne podatke o podjetjih, ki opravljajo poslovne storitve in v katerih dela manj kot 20 oseb, v letu 2015.
19. oktober 2017
Skoraj 99,1 % vode za javni vodovod se načrpa iz podzemnih virov.
V 2016 je bilo za javni vodovod načrpane za 1,6 % manj vode kot v 2015. Skoraj vsa (99,1 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so jo porabila približno enako količino kot v letu 2015, proizvodne in storitvene dejavnosti pa so je porabile za 0,8 % več kot v letu 2015.
19. oktober 2017
20. oktober – evropski dan statistike, ko še posebej poudarjamo, da boljši podatki lahko pomenijo boljše življenje
Ena od pomembnejših nalog uradne statistike je ne samo to, da uporabnikom zagotavlja podatke, ki jih potrebujejo, ampak tudi, da podatke spreminja v informacije, ki ustvarjajo znanje in vedenje.
19. oktober 2017
Novo na portalu SI-STAT: Zaposlene osebe po višini bruto in neto plače, 2015
Podrobne končne podatke o zaposlenih osebah po višini bruto in neto plače za Slovenijo v letu 2015 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
19. oktober 2017
Primanjkljaj države v letu 2016 enak kot konec septembra (1,9 % BDP)
Podatki o primanjkljaju in dolgu sektorja država se po drugi oceni niso spremenili. Primanjkljaj države je v 2016 tako znašal 754 milijonov evrov ali 1,9 % BDP, dolg države pa 31.730 milijonov evrov ali 78,5 % BDP.
19. oktober 2017
Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev v 2015 za 4,2 % nižja kot v 2014
Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev je bila v letu 2015 za 4,2 % nižja  kot v letu 2014, skupni izdatki za varstvo okolja pa so bili za 6,2 % višji.
18. oktober 2017
Novo na portalu SI-STAT: Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, 2015
Na podatkovnem portalu SI-STAT objavljamo zdaj še končne in podrobnejše podatke o izdatkih za programe socialne zaščite v Sloveniji in o virih financiranja teh programov za leto 2015.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti